ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. leave prison = wyjdź z więzienia leave prison
2. sentence in prison = zdanie w więzieniu sentence in prison
5. sentence to prison = zdanie do więzienia sentence to prison
8. send to prison = wysyłać do więzienia send to prison
9. go to prison = pojść do więzienia go to prison
10. return to prison = powrót do więzienia return to prison
11. enter prison = wejdź do więzienia enter prison
12. die in prison = umrzyj w więzieniu die in prison
13. remain in prison = pozostań w więzieniu remain in prison
14. spend in prison = wydaj w więzieniu spend in prison
16. hold in prison = trzymaj w więzieniu hold in prison
17. put in prison = osadzać w więzieniu put in prison
19. throw into prison = rzut do więzienia throw into prison
20. face in prison = twarz w więzieniu face in prison
21. take to prison = zabierz do więzienia take to prison
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.