"serve in a prison" — Słownik kolokacji angielskich

serve in a prison kolokacja
Popularniejsza odmiana: serve in prison
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ w więzieniu
  1. serve czasownik + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He served three and a half years in a federal prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo