"serve in prison" — Słownik kolokacji angielskich

serve in prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ w więzieniu
  1. serve czasownik + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He served three and a half years in a federal prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo