ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spend in prison" — Słownik kolokacji angielskich

spend in prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj w więzieniu
  1. spend czasownik + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She spent a total of 16 years and 7 months in prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo