ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. U.S. prison = USA więzienie U.S. prison
3. California prison = Kalifornia więzienie California prison
4. Texas prison = Teksas więzienie Texas prison
5. Massachusetts prison = Massachusetts więzienie Massachusetts prison
6. city prison = więzienie miasta city prison
7. Indiana prison = Indiana więzienie Indiana prison
8. Angola Prison = Angola Więzienie Angola Prison
9. Pennsylvania prison = Pensylwania więzienie Pennsylvania prison
10. Florida prison = Floryda więzienie Florida prison
11. CIA prison = CIA więzienie CIA prison
12. Illinois prison = Illinois więzienie Illinois prison
13. Soledad Prison = Soledad Więzienie Soledad Prison
14. Huntsville Prison = Huntsville Więzienie Huntsville Prison
(5) Libby, debtor, youth, Joliet
Kolokacji: 4
(6) Bastille, fortress
Kolokacji: 2
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.