KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"from prison" — Słownik kolokacji angielskich

from prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z więzienia
  1. from przyimek + prison rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Didn't you have her from a prison or a home?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo