"into prison" — Słownik kolokacji angielskich

into prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do więzienia
  1. into przyimek + prison rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, the 1960s also brought other changes into the prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo