"Prison condition" — Słownik kolokacji angielskich

Prison condition kolokacja
Popularniejsza odmiana: prison condition
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Warunek więzienny
  1. prison rzeczownik + condition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Who is more interested in prison conditions than we are?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo