ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prison" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prison rzeczownik

rzeczownik + prison
Kolokacji: 38
state prison • security prison • Fleet Prison • Maze prison • U.S. prison • ...
prison + rzeczownik
Kolokacji: 142
prison sentence • prison term • prison camp • prison cell • prison guard • prison system • prison official • prison population • ...
prison + czasownik
Kolokacji: 11
Prison hampers • prison holds • prison opens • prison awaiting • prison houses • ...
czasownik + prison
Kolokacji: 46
leave prison • sentence in prison • escape prison • release from prison • sentence to prison • free from prison • escape from prison • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(1) leave, escape, run, risk
Kolokacji: 5
(2) sentence, convict, imprison
Kolokacji: 4
1. return to prison = powrót do więzienia return to prison
2. enter prison = wejdź do więzienia enter prison
3. remain in prison = pozostań w więzieniu remain in prison
4. hold in prison = trzymaj w więzieniu hold in prison
5. take to prison = zabierz do więzienia take to prison
6. arrest to prison = aresztowanie do więzienia arrest to prison
7. keep in prison = trzymać w więzieniu keep in prison
8. get out of prison = wyjść z więzienia get out of prison
9. carry in prison = nieś w więzieniu carry in prison
10. arrest in prison = aresztowanie w więzieniu arrest in prison
11. include prisons = obejmuj więzienia include prisons
(5) spend, serve, rescue, use
Kolokacji: 5
(6) face, avoid
Kolokacji: 3
(7) call, visit, know, commute
Kolokacji: 5
przymiotnik + prison
Kolokacji: 79
federal prison • military prison • new prison • maximum-security prison • maximum security prison • American prison • secret prison • ...
przyimek + prison
Kolokacji: 18
in prison • from prison • to prison • into prison • for prisons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.