"prison warden" — Słownik kolokacji angielskich

prison warden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naczelnik więzienia
  1. prison rzeczownik + warden rzeczownik
    Silna kolokacja

    As a result of the video, the prison warden was arrested.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo