"prison condition" — Słownik kolokacji angielskich

prison condition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): warunek więzienny
  1. prison rzeczownik + condition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Who is more interested in prison conditions than we are?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo