"island prison" — Słownik kolokacji angielskich

island prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzienie wyspiarskie
  1. island rzeczownik + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was eventually arrested and sent to an island prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo