"prison tower" — Słownik kolokacji angielskich

prison tower kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieża więzienna
  1. prison rzeczownik + tower rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From the condominiums, one can see a prison building and the tips of the prison towers over the trees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo