"prison bed" — Słownik kolokacji angielskich

prison bed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łóżko więzienne
  1. prison rzeczownik + bed rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Governor's office estimates the program would free up about 2,000 prison beds annually.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo