"Prison Ministry" — Słownik kolokacji angielskich

Prison Ministry kolokacja
Popularniejsza odmiana: prison ministry
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ministerstwo więzienne
  1. prison rzeczownik + ministry rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The church donated all materials for the prison ministry and recovery program.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo