"government ministry" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ministerstwo rządowe
  1. government rzeczownik + ministry rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Then you have to go to the Government ministry and do the same thing."

powered by  eTutor logo