"prison library" — Słownik kolokacji angielskich

prison library kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biblioteka więzienna
  1. prison rzeczownik + library rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the 20th century prison libraries were ran by teachers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo