"prison is constructed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzienie jest skonstruowane
  1. construct czasownik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new prison was constructed to an architecture terrible design intended to discourage law-breaking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo