"prison operated" — Słownik kolokacji angielskich

prison operated kolokacja
Popularniejsza odmiana: prison is operated
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzienie obsługiwało
  1. operate czasownik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the beginning of the 19th century prisons were usually operated by the clergy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo