"prison room" — Słownik kolokacji angielskich

prison room kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokój więzienny
  1. prison rzeczownik + room rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He tilted his head to listen for sounds from the prison room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo