"prison door" — Słownik kolokacji angielskich

prison door kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drzwi więzienne
  1. prison rzeczownik + door rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For the second time that night the prison door slammed shut.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo