"county prison" — Słownik kolokacji angielskich

county prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzienie hrabstwa
  1. county rzeczownik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A county prison was originally built in 1737.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo