"Maze prison" — Słownik kolokacji angielskich

Maze prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Labirynt więzienie
  1. maze rzeczownik + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the Maze prison is also under consideration as a possible location.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo