"stone prison" — Słownik kolokacji angielskich

stone prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kamienne więzienie
  1. stone rzeczownik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Or was she still waiting in her chilly stone prison?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo