"prison house" — Słownik kolokacji angielskich

prison house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dom więzienny
  1. prison rzeczownik + house rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These days, though, the prison houses 20 to 125 khaki-clothed men and women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo