"prison Ward" — Słownik kolokacji angielskich

prison Ward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ward więzienny
  1. prison rzeczownik + Ward rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He remained in the hospital's prison ward and was listed in good condition.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo