eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(1) laundering, launderer
Kolokacji: 2
(2) manager, management
Kolokacji: 2
3. money transfer = przekaz pieniędzy, przelew pieniędzy money transfer
4. money issue = emisja pieniądza money issue
5. money event = wydarzenie finansowe money event
6. money damage = uszkodzenie finansowe money damage
7. money hand = ręka finansowa money hand
8. money exchange = wymiana finansowa money exchange
9. money lending = wypożyczanie finansowe money lending
10. money TV deal = TV finansowy umowa money TV deal
11. money politics = polityka finansowa money politics
12. money transaction = transakcja finansowa money transaction
13. money payment = zapłata finansowa money payment
(4) list, multiplier
Kolokacji: 2
(9) maker, spinner
Kolokacji: 2
(10) fund, money, spigot
Kolokacji: 4
(11) talk, account, bill, Report
Kolokacji: 6
(12) firm, broker
Kolokacji: 2
(14) belt, pit, box, shot
Kolokacji: 4
(15) bag, pouch
Kolokacji: 2
(17) economist, economy
Kolokacji: 2
(18) game, value, section
Kolokacji: 3
(19) growth, raiser, creation
Kolokacji: 3
(20) system, policy, Program
Kolokacji: 3
(21) RSS
Kolokacji: 1
(22) grubber, transmitter
Kolokacji: 2
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.