ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"play money" — Słownik kolokacji angielskich

play money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra pieniądze
  1. play rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They buy materials with $25 in play money and count change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo