ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"reconstruction money" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbudowa pieniądze
  1. reconstruction rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is also trying to revive trade links by using some of the battalion's $495,000 in reconstruction money to start a microloan program.

powered by  eTutor logo