ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. drain money = odpływ pieniądze drain money
  • I think they drain money away from public schools.
  • To fight against vouchers that drain money from public schools?
  • In this country the effort has been criticized by some as a huge expense that might drain money from other needed research.
  • You argue that vouchers would drain money and attention from public schools.
  • Others say the vouchers would drain money from public schools.
  • First, by draining money from the new into the old in what military experts call "the death spiral."
  • The problem, Administration officials say, is that any big new rocket development would probably drain money from other technology projects.
  • "They drain money and resources from sometimes the most needy public schools."
  • The plan would drain money from the very public schools that need it most.
  • The issue in this case is the need for campaign finance reform to drain private money from politics.
8. use up one's money = zużywać czyjś pieniądze use up one's money
9. money lavished = pieniądze nie szczędziły money lavished
(4) save
Kolokacji: 2
(7) donate, pledge
Kolokacji: 2
(8) steal, rob
Kolokacji: 2
(12) allocate, award, earmark, set
Kolokacji: 4
(20) bet, count, look, trust
Kolokacji: 4
(21) marry
Kolokacji: 2
(23) keep, protect, stop, prevent
Kolokacji: 4
(24) request, beg, lobby
Kolokacji: 4
(25) know, love, flee
Kolokacji: 4
(26) approve, ban, authorize
Kolokacji: 3
(27) build, inject, base
Kolokacji: 3
(28) toss, dump
Kolokacji: 2
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.