ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"development money" — Słownik kolokacji angielskich

development money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwój pieniądze
  1. development rzeczownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'm alarmed at the amount of development money that's gone into it without a finished script.

powered by  eTutor logo