Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. money flows = pieniądze napływają money flows
2. money spends = pieniądze wydają money spends
4. money comes = pieniądze przychodzą money comes
5. money buys = pieniądze kupują money buys
6. money pays = pieniądze płacą money pays
7. money helps = pieniądze pomagają money helps
10. money raises = pieniądze podnoszą money raises
11. money says = pieniądze mówią money says
12. money gets = pieniądze dostają money gets
14. money means = pieniądze oznaczają money means
15. money runs = pieniądze biegną money runs
16. money leaves = liście finansowe money leaves
17. money runs out = pieniądze kończą się money runs out
18. money allows = pieniądze pozwalają money allows
19. money keeps = pieniądze trzymają money keeps
20. money gives = pieniądze dają money gives
21. money grows = pieniądze rosną money grows
22. money finances = finanse finansowe money finances
23. money belongs = pieniądze należą money belongs
24. money disappears = pieniądze znikają money disappears
25. money takes = pieniądze biorą money takes
26. money begins = pieniądze zaczynają się money begins
27. money builds = budowy ciała finansowe money builds
28. money supports = pieniądze popierają money supports
29. money provides = pieniądze dostarczają money provides
30. money seems = pieniądze wydają się money seems
31. money starts = pieniądze zaczynają money starts
32. money plays = pieniądze grają money plays
33. money needs = pieniądze potrzebują money needs
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.