"money runs out" — Słownik kolokacji angielskich

money runs out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze kończą się
  1. money rzeczownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    Building began in 1807, and was almost complete when money ran out the following year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo