ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money begins" — Słownik kolokacji angielskich

money begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze zaczynają się
  1. money rzeczownik + begin czasownik
    Zwykła kolokacja

    "Then the money began to flow again, and he said the problem was solved."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo