ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money goes" — Słownik kolokacji angielskich

money goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze idą
  1. money rzeczownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the money going into social care has gone up by £2bn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo