"Money says" — Słownik kolokacji angielskich

Money says kolokacja
Popularniejsza odmiana: money says
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pieniądze mówią
  1. money rzeczownik + say czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He asked for more money and your husband said no.

    Podobne kolokacje: