"money says" — Słownik kolokacji angielskich

money says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze mówią
  1. money rzeczownik + say czasownik
    Silna kolokacja

    He asked for more money and your husband said no.

    Podobne kolokacje: