"money runs" — Słownik kolokacji angielskich

money runs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze biegną
  1. money rzeczownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    Some months, when her money ran out, she had to go without.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo