ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money makes" — Słownik kolokacji angielskich

money makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze robią
  1. money rzeczownik + make czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why do people want economic growth if money doesn't make them happy?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo