TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
2. money raises = pieniądze podnoszą money raises
3. money gives = pieniądze dają money gives
4. money grows = pieniądze rosną money grows
5. money builds = budowy ciała finansowe money builds
6. money producing = produkowanie finansowe money producing
7. money creates = pieniądze stwarzają money creates
8. money increases = wzrosty finansowe money increases
9. money returns = powroty finansowe money returns
10. money generates = pieniądze wytwarzają money generates
11. money dwindles = pieniądze kurczą się money dwindles
(8) say, mean, roll, talk
Kolokacji: 4
(10) run, disappear, stop, vanish
Kolokacji: 4
(13) use, follow, chase, attract
Kolokacji: 4
(14) miss, lose, lie, sit, ride
Kolokacji: 5
(15) last, exist
Kolokacji: 2
(16) bet, solve
Kolokacji: 2
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.