ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"endorsement money" — Słownik kolokacji angielskich

endorsement money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aprobata pieniądze
  1. endorsement rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sponsors had never spent much endorsement money on a black player, but suddenly saw the light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo