ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money generates" — Słownik kolokacji angielskich

money generates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze wytwarzają
  1. money rzeczownik + generate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But that money could not generate as much in earnings as Blockbuster has been doing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo