ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) taxpayer, television, TV
Kolokacji: 3
(5) tax, purse
Kolokacji: 2
(6) pocket, blood, people
Kolokacji: 3
1. insurance money = pieniądze z ubezpieczenia insurance money
3. licence money = pozwolenie pieniądze licence money
4. Licence Fee payers money = Płatnicy abonamentu radiowo-telewizyjnego pieniądze Licence Fee payers money
5. endorsement money = aprobata pieniądze endorsement money
6. allowance money = zasiłek pieniądze allowance money
  • Once in the hostels, you must wait six weeks for your job seeker's allowance money to come through.
  • Listeners of a certain age can remember saving up allowance money to buy a 45 single for less than a dollar.
  • Loss of daily allowance money (at most twice, for 30 days maximum)
  • "If she wants to read these books, she'll have to use her allowance money."
  • Most curiously, yesterday's events produced the odd equivalent of a parent asking a child for allowance money, only to be turned down.
  • At least it's better than soap operas, but I suspect he's beating the kids out of their allowance money.
  • A wallet with some allowance money went into a rear pocket.
  • Once a month, Seaport's administrators hand out about $120 in allowance money to each resident from the disability checks they control.
  • Jeanne spent her allowance money on watching movies and plays.
  • All she'd ever hand me would be allowance money.
7. security money = pieniądze związane z bezpieczeństwem security money
(8) drug, Beer, tobacco
Kolokacji: 3
(10) paper, oil
Kolokacji: 2
(11) government, reward, bounty
Kolokacji: 3
(14) family, extortion, mob
Kolokacji: 3
(15) research, tuition, education
Kolokacji: 3
(16) rent, purchase, inheritance
Kolokacji: 3
(17) lunch, meal, milk, food
Kolokacji: 4
(18) sponsorship, sponsor
Kolokacji: 2
(20) bail, fiat, bond, mortgage
Kolokacji: 4
(24) Smart, Monopoly, pin, head
Kolokacji: 4
(25) money, bank, deposit, fund
Kolokacji: 4
(26) Medicaid, Medicare
Kolokacji: 2
(29) dues, compensation
Kolokacji: 2
(30) overtime, time
Kolokacji: 2
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.