ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) taxpayer, television, TV
Kolokacji: 3
(5) tax, purse
Kolokacji: 2
(6) pocket, blood, people
Kolokacji: 3
1. insurance money = pieniądze z ubezpieczenia insurance money
3. licence money = pozwolenie pieniądze licence money
  • Why the Argentine rollercoaster fails to thrill 00:08am on 21 Sep 2010 I finally feel my licence money is being well spent.
  • That if you have a second telly in the house, you should pay twenty pounds extra in licence money for it.
  • You pays yer licence money.
  • Perhaps if corporation executives paid as much attention to programme budgets as they appear to do to their own tax returns, viewers would get better value for their licence money.
  • The BBC Scotland task force suggested that the best way to pursue these guarantees might be to reverse the previous arrangement and keep the licence money in Scotland, paying out from it those fees imposed for taking network programmes and utilising corporate resources.
  • At 00:08 21st Sep 2010, Baz wrote: I finally feel my licence money is being well spent.
4. Licence Fee payers money = Płatnicy abonamentu radiowo-telewizyjnego pieniądze Licence Fee payers money
5. endorsement money = aprobata pieniądze endorsement money
6. allowance money = zasiłek pieniądze allowance money
7. security money = pieniądze związane z bezpieczeństwem security money
(8) drug, Beer, tobacco
Kolokacji: 3
(10) paper, oil
Kolokacji: 2
(11) government, reward, bounty
Kolokacji: 3
(14) family, extortion, mob
Kolokacji: 3
(15) research, tuition, education
Kolokacji: 3
(16) rent, purchase, inheritance
Kolokacji: 3
(17) lunch, meal, milk, food
Kolokacji: 4
(18) sponsorship, sponsor
Kolokacji: 2
(20) bail, fiat, bond, mortgage
Kolokacji: 4
(24) Smart, Monopoly, pin, head
Kolokacji: 4
(25) money, bank, deposit, fund
Kolokacji: 4
(26) Medicaid, Medicare
Kolokacji: 2
(29) dues, compensation
Kolokacji: 2
(30) overtime, time
Kolokacji: 2
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.