"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. between money = między pieniędzmi between money
3. at the money = przy pieniądzach at the money
4. through money = przez pieniądze through money
5. that money = te pieniądze that money
6. beyond money = poza pieniędzmi beyond money
7. against money = przeciwko pieniądzom against money
8. besides money = oprócz pieniędzy besides money
9. around money = około pieniędzy around money
10. except money = z wyjątkiem pieniędzy except money
11. out the money = na zewnątrz pieniądze out the money
12. toward money = w kierunku pieniędzy toward money
13. because the money = ponieważ pieniądze because the money
14. save money = oprócz pieniędzy save money

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.