ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"contribute several money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: contribute money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyczyniać się kilka pieniądze
  1. contribute czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A difficult issue is how much money the Government contributes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo