ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"contribute vocals" — Słownik kolokacji angielskich

contribute vocals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz śpiew
  1. contribute czasownik + vocals rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Green also contributed lead vocals to some of the songs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo