PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"through money" — Słownik kolokacji angielskich

through money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez pieniądze
  1. through przyimek + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They relate to each other through money, not touch or conversation.

    Podobne kolokacje: