"television money" — Słownik kolokacji angielskich

television money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze telewizyjne
  1. television rzeczownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And much of that television money is going into 30-second spots.

powered by  eTutor logo