"television" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

television rzeczownik

rzeczownik + television
Kolokacji: 87
cable television • network television • CBC Television • BBC television • reality television • satellite television • broadcast television • ...
television + rzeczownik
Kolokacji: 400
television series • television show • television station • television program • television commercial • television network • television set • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
21. television presenter = prezenter telewizyjny, prezenterka telewizyjna television presenter
25. television ad = ogłoszenie telewizyjne television ad
31. television crew = ekipa realizatorska television crew
33. television host = gospodarz telewizyjny television host
34. television debut = debiut telewizyjny television debut
35. television sitcom = sitcom telewizyjny television sitcom
39. television spot = miejsce telewizyjne television spot
42. television monitor = monitor używany do monitorowania nadawanego programu television monitor
43. television special = telewizja specjalny television special
45. television contract = umowa telewizyjna television contract
47. television miniseries = miniserial telewizyjny television miniseries
48. television broadcasting = nadawanie programów telewizyjnych, emitowanie programów telewizyjnych television broadcasting
52. television adaptation = adaptacja telewizyjna television adaptation
53. television star = gwiazda telewizyjna television star
54. television episode = wydarzenie telewizyjne television episode
59. television right = prawa strona telewizyjna television right
61. television version = wersja telewizyjna television version
62. television market = rynek telewizyjny television market
63. television history = historia telewizyjna television history
64. television campaign = kampania telewizyjna television campaign
65. television pilot = pilot telewizyjny television pilot
67. television career = kariera telewizyjna television career
68. television company = spółka telewizyjna television company
69. Television Art = Sztuka telewizyjna Television Art
70. television system = system telewizyjny television system
71. television season = pora roku telewizyjna television season
72. television director = dyrektor telewizyjny television director
73. television role = rola telewizyjna television role
74. television work = praca telewizyjna television work
75. television time = czas telewizyjny television time
78. television report = raport telewizyjny television report
79. television project = projekt telewizyjny television project
81. television evangelist = kaznodzieja telewizyjny television evangelist
82. television business = biznes telewizyjny television business
84. television mini-series = mini-seria telewizyjna television mini-series
85. television game = gra telewizyjna television game
88. television talk = mówienie telewizyjne television talk
89. cable television network = sieć telewizji kablowej cable television network
90. television talk show = program typu talk-show television talk show
91. television exposure = wystawienie telewizyjne television exposure
92. cable television company = telewizja kablowa spółka cable television company
93. BBC television series = Serial telewizyjny BBC BBC television series
94. television soap opera = telenowela telewizyjna television soap opera
97. reality television show = widowisko rzeczywistości telewizyjne reality television show
100. television production company = przedsiębiorstwo produkcyjne telewizyjne television production company
television + czasownik
Kolokacji: 41
television shows • produced by Granada Television • television reports • television makes • television says • ...
czasownik + television
Kolokacji: 77
watch television • use television • television set • make television • include television • air on television • appear on television • ...
przymiotnik + television
Kolokacji: 138
national television • public television • digital television • live television • high-definition television • local television • ...
przyimek + television
Kolokacji: 24
on television • through television • of television • from television • over television • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.